การดูแลสวนยางพารา

ยางพาราเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก ใม่ควรให้ขาดน้ำเกิน 7 วันการให้ปุ๋ยต้องใส่ฤดูฝน 4 เดือนต่อครั้ง

Advertisements

ลวัสดีชาวชุมชนวังแท่นที่รัก

ขอให้สบายกาย สบายใจ ร่ำรวยเงินทอง ให้มีชื่อเสียงเกียรติยศ มีคนเมตตา มีคนสรรเสริญ กันทุกคน