หลังทำนา

ปลูกถั่วเหลืองบำรุงดิน ณ บ้านวังแท่นImageImageImageImage

Advertisements

โรงเรียนบ้านวังแท่น

โรงเรียนบ้านวังแท่นเปิดรับตั้งแต่ อนุบาลถึง ม.3 เด็กๆในหมู่บ้านวังแท่น บ้านศรีสุวรรณ บ้านโนนวังแท่นImage Imageบ้านวังใหม่และหมู่บ้านใกล้เคียงได้มาเรียนที่นี่

เหมืองมาที่ดินทำกินชาวบ้านแทบใม่เหลือ

แต่ก่อนเป็นที่ทำกินชาวบ้านปลูกข้าวโพด มะขามหวาน มันสำปะหลัง ยางพารา พริก พอเหมืองมาชาวบ้านขายหมดเพื่ออยากได้เงินก้อน พวกเหมืองก็ละโมภโลภมากอยากได้แร่มากๆ ขอสรรเสริญสดุดีชาวบ้านที่รักษาที่ดินตนเองไว้Image